Autotransporta pārvadājumi

Autotransporta pārvadājumi (pamatkurss)

Studiju priekšmetā apskatīti kravu un pasažieru, komerciālu un nekomerciālu autotransporta pārvadājumu nodrošināšanas pamatprincipi.

Studiju priekšmeta apguves procesā iekļauta sekojoša tematika:

  • autotransporta pārvadājumu sniegšanā iesaistītās puses (kravu un pasažieru pārvadātāji, kravu nosūtītāji un saņēmēji, pasažieri, autoostas, kravu ekspeditori, valsts pārvaldes un kontroles institūcijas, pārvadātāju apvienības);
  • komerciālu un nekomerciālu autotransporta pārvadājumu pakalpojumu sniegšanas pamatprincipi;
  • autoceļu tīkla, autotransporta līdzekļu plūsmas parametru un sistēmas “automobilis – ceļš” raksturojums;
  • autotransporta pārvadājumu reisu un maršrutu plānošanas principi un optmizācijas iespējas;
  • autotransporta līdzekļu tipi un autoparka efektīvas izmantošanas paņēmieni;
  • autotransporta pārvadājumos transportēto preču, to iepakojuma, kravu izvietošanas un nostiprināšanas iespējas un analīze satiksmes drošības nodrošināšanai;
  • ar autotransporta līdzekļiem transportējamu speciālu kravu pārvadājumu specifika: lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadājumi, ātri bojājušos pārtikas produktu pārvadājumi, dzīvu dzīvnieku pārvadājumi, bīstamo kravu pārvadājumi.

Studiju priekšmeta apguves laikā studentiem tiek radītas iespējas:

  • apmeklēt informatīvas un izglītojošas lekcijas;
  • veikt praktisko darbu kopā sevis izvēlētiem komandas biedriem, kurā tiek apgūtas jaunas zināšanas un praktiskas iemaņas transporta organizēšanas darbā;
  • novērtēt autotransporta piemērotību studenta izvēlētas kravas pārvadājumiem, analizēt reālas kravu pārvadājumu situācijas un gūt pieredzi lēmumu pieņemšanā un argumentēta viedokļa izteikšanā.

Studiju priekšmets veidots kā ievadkurss, kurā iegūtās zināšanas vēlams papildināt studējot Maģistra studiju programmā un izvēloties studiju priekšmetu “Autotransporta pārvadājumi (speckurss)”.
 

Foto galerija "Autotransporta pārvadājumi"

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider