Absolventiem

Mēs lepojamies ar studiju programmu "Automobiļu transports" un "Autotransporta inženierija" absolventu panākumiem un vēlamies, lai tie tiktu attēloti studiju programmas mājaslapā.

RTU MTAF Automobiļu katedra aicina absolventus piedalīties lapas pilnveidē un uz epastu auto@rtu.lv iesūtīt:

 • absolventu fotogrāfijas (trīs veidu - kā minēts zemāk),
 • studentu grupu studiju procesa aprakstus - atmiņas (paraugs),
 • absolventu atmiņas par pasniedzējiem (brīva teksta formātā),
 • absolventu panākumu aprakstus ar fotogrāfijām,
 • atziņas un aicinājumus topošajiem studentiem,

Fotogrāfijas sūtīt nerediģētas un nesamazinātas vajadzīgajam lielumam - tiks rediģētas ievietojot mājaslapā. Ja foto apjoms ir lielāks, nekā būtu normāli sūtīt pa e-pastu, atsūtīsim foto servera ftp adresi.

Pirmajā lapā paredzēts izvietot vizuāli pievilcīgas absolventu fotogrāfijas kopā ar automobiļiem vai citām autolietām, norādot absolventa vārdu.
Lai nodrošinātu svaigāku izskatu, fotogrāfijas pa laikam paredzēts mainīt.

Sadaļā "Absolventi" uzrādītas dažādas nozares, kurās strādā mūsu absolventi. Mēs vēlētos, lai visās minētās nozarēs būtu izveidotas lappuses (kā paraugā), kurās ir mūsu absolventu fotogrāfijas, darba vieta un ieņemamais amats, kā arī neliels aicinājums, aforisms, novēlējums, domu grauds vai teiciens, ko absolvents velta mājaslapas lasītājiem.
Nozaru skaits nav noslēgts, papildināsim ar jebkuru citu nozari, kur būs iesūtītas vairākas absolventu fotogrāfijas. Absolvents var tikt vienlaicīgi parādīts arī vairākās nozarēs, kurās kādu laiku ir strādājis. Ļoti labprāt iekļausim nozares, kas nav tieši apgūtajā specialitātē.

Ja nu galīgi nesanāk laika fotografēt, lūdzu atsūtīt adresi un darba vietu uz e-pastu – varbūt garām braucot kādu reizi iznāk iebraukt nofotografēt.

Absolventu grupu sadalījumā pa gadiem aicinām iesūtīt absolventu atmiņas par studiju laiku kopā ar fotogrāfijām. Gan ikonas, gan fotogrāfijas vienotajā 600x800 izmērā tiks rediģētas ievietojot mājaslapā, tekstu un fotogrāfijas jāiesūta atsevišķos failos (.doc; .jpg).
Apraksta daļā aicinām norādīt arī absolventu pašreizējās darba vietas un amatus.
Lai vieglāk būtu atcerēties studiju gaitu secību, šeit ievietotas vēsturiskās studiju programmas, kurās gan gadu gaitā bija arī nelielas atšķirības:

Foto galerijās izvietojam sekojošas absolventu fotogrāfiju galerijas:

 • absolventi savas nozares uzņēmumos,
 • absolventu darbība citās profesionālās situācijās,
 • absolventu grupu bildes no salidojumiem,
 • bildes no absolventu kopējiem salidojumiem,
 • citas, pagaidām neparedzētas, galerijas.

Citi mūsu aicinājumi absolventiem:

 • Ja Jūsu rīcība ir fiziski vai informatīvie materiāli, ko Jūs varētu nodot apmācības procesa uzlabošanai, mēs būtu ļoti pateicīgi.
 • Vienmēr gaidām arī Jūsu priekšlikumus studiju procesa uzlabošanai, kas balstīti uz pieredzi studējot un pielietojot iegūtās zināšanas un prasmes savu uzņēmumu ikdienas darbā.

Foto galerija "Absolventi"

Latvian

Slider