Neklātienes studijas

Programmai "Autotransporta inženierija" neklātienē var apgūt tikai Bakalaura studiju programmu. Vairāki neklātienes studiju programmas absolventi ir sekmīgi turpinājuši studijas dienas maģistrantūrā, jo arī liela daļa no maģistrantūras studentiem paralēli studijām strādā.

Bakalaura studiju nominālais laiks neklātienē ir 5 gadi, kas ir tikai par pus gadu ilgāk, nekā dienas nodaļā. Sakarā ar to studiju darbs ir visai intensīvs un programmu var pabeigt tikai nopietni koncentrējoties studiju darbam.

Neklātienes studenti apmeklē nodarbības RTU sestdienās, kā arī pilnvērtīgi strādā mājās. Jārēķinās ar to, ka katrā semestrī (rudens semestris no septembra līdz decembra beigām, pavasara semestris no februāra līdz maija beigām) nodarbības būs ieplānotas 10 līdz 14 sestdienas, RTU būs jāapmeklē arī sesiju laikā eksāmenu kārtošanai un ārpus minētā laika var būt vēl jāmeklē konsultācijas, jāparedz laiku bibliotēkas apmeklējumiem un, protams, arī mājas darbiem, studiju darbiem, studiju projektiem, lasīšanai un citām studiju aktivitātēm.

Lielākais ieguvums, studējot neklātienē, ir studiju biedri, kuri jau profesionāli strādā specialitātē un ir ar pieredzi, ko lietderīgi var izmantot studiju procesā.

Neklātienes departamenta mājaslapa meklējama šeit.

 

Jautājumi par uzņemšanu neklātienē:
RTU Neklātienes un vakara studiju departaments
 
 E-pasts:
Laura.Uzule@rtu.lv

Latvian

Slider