Sadarbības partneriem

RTU Automobiļu katedra aicina uz sadarbību

 • uzņēmējus
 • valstiskas un nevalstiskas organizācijas
 • citas augstskolas
 • RTU citas struktūrvienības
 • profesionālās mācību iestādes
 • privātpersonas
 • mūsu absolventus

 

Galvenie piedāvātie sadarbības veidi:

 • autotransporta inženierijas studiju programmas pilnveidošana
 • studentu prakses nodrošināšana
 • studentu projektu un pētniecības darbu izstrāde
 • zinātniskā pētniecība
 • profesionālo jautājumu risināšana
 • konsultācijas
 • tehniskās ekspertīzes
 • tālāka profesionālā apmācība
Latvian

Slider