Studentiem

Aicinājums pašreizējiem studiju programmas "Autotransporta inženierija" studentiem:

Izveidojiet sava studiju gada mājas lapu ievietošanai sadaļā "Studenti", līdzīgi, kā 1979. g. studentiem ir lapa sadaļā "Absolventi". Pēc studiju beigšanas, lapu pārvietosim pie absolventiem.

Visa pašreizējiem Automobiļu transporta studentiem paredzētā informācija tiek izvietota ORTUS lietotāju izveidotā studiju priekšmetā Autotransporta studentiem (pieeja tikai autorizētiem lietotājiem).

Studenti aicināti piedalīties studiju programmas mājaslapas pilnveidošanā un papildināšanā. Aicinām kontaktēties ar doc. Juri Kreicbergu. Sadaļā "Studenti" vēlamies ievietot studentu fotogrāfijas ar īsu komentāru par izvēlēto studiju programmu vai vēlējumu topošajiem studentiem. Fotogrāfijas un tekstu lūdzam iesūtīt auto@rtu.lv. Studentu un absolventu izvēle, parādīšanas kārtība un daudzums, atjaunojot mājaslapu, var mainīties.

Studentiem noderīgākās saites publiskajā RTU mājaslapā:

Bibliotēkas elektroniskais katalogs

 

    Foto galerija "Studijas"

    Latvian

    Slider