Automobiļu elektriskās un elektroniskās ierīces

Studiju priekšmets organizēts ar mērķi, lai pēc tā apguves studenti spētu:

 • izprast un analizēt ierīču un sistēmu elektriskās shēmas.
 • izskaidrot un analizēt devēju, izpildmehānismu un elektronisko vadības bloku izveidojumu, darbības principus un kopdarbību.
 • izvēlēties, pamatot un pielietot dažādas metodes elektrisko ierīču defektu un bojājumu noteikšanai.
 • izvēlēties un noteikt būtiskākos pārbaudes parametrus, mērīšanas režīmus un līdzekļus.
 • noteikt ierīču un agregātu tehnisko stāvokli un bojājumus pēc elektrisko parametru vērtībām un raksturlīkņu formas.
 • noteikt ierīču galvenos parametrus pēc to marķējumiem (apzīmējumiem).
 • piemeklēt un aizstāt būtiskākās elektriskās un elektroniskās ierīces.

Nozīmīgākie lekcijās aplūkojamie jautājumi:

 • Automobiļu elektroiekārtu vispārējs raksturojums.
 • Elektrisko sistēmu un shēmu veidi un izveides principi.
 • Energoapgādes un informācijas un datu apmaiņas (CAN) sistēmas.
 • Elektrisko sistēmu galvenās sastāvdaļas; slēdži, releji, drošinātāji, vadi u.c., elektriskie slēgumi.
 • Energoapgādes sistēmas. Akumulatoru baterijas.
 • Maiņstrāvas ģeneratori un sprieguma regulatori.
 • Motoru iedarbināšanas sistēmas. Starteri.
 • Aizdedzes sistēmas.
 • Elektroniskās degvielas iesmidzināšanas un motora vadības sistēmas.
 • Apgaismes un signalizācijas sistēmas.
 • Elektrisko un elektronisko ierīču un sistēmu darbības optimizēšana un darba parametru uzlabošana.

Laboratorijas darbu tēmas:

 • Automobiļu elektriskās ķēdes. Elektrisko parametru mērījumi un bojājumu noteikšana.
 • Automobiļu akumulatoru baterijas.
 • Maiņstrāvas ģeneratori un sprieguma regulatori.
 • Starteri un motoru iedarbināšanas sistēmas.
 • Aizdedzes sistēmas.
 • Lukturi un apgaismes sistēmas.

Studiju priekšmetā iegūtās zināšanas turpmāk tiek padziļinātas un paplašinātas studiju priekšmetā Autotransporta līdzekļu tehniskā ekspluatācija, Autotransporta līdzekļu tehniskās ekspluatācijas speckurss un citos studiju priekšmetos.
 

Foto galerija "Automobiļu elektroiekārtas"

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider